Laserfiche WebLink
ID 3820 ROSEMONT RESERVOIR <br /> 08-20-1930;S;0.0 CFS;1229.01 A;PRIORITY A-9 <br /> 10-01-1960;S;0.0 CFS;1198.7 A;PRIORITY B-23;ENLARGEMENT <br /> 11-24-1981;S,C,EX;164 CFS;SEWERED X-MTN(LAS VEGAS ST W WTP) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;164 CFS;SEWERED X-MTN(AF ACADEMY W WTP) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;1DDO CFS;SEWERED X-MTN(TERMINAL STORAGE) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED X-MTN(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED X-MTN(SOUTH SLOPE SYSTEM) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED X-MTN(TURQUOISE RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED X-MTN(TWIN LAKES RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED X-MTN(CLEAR CREEK RES) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NATIVE(TWIN LAKES RES) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NATIVE(TURQUOISE RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;17.134 CFS;NONSEWERED X-MTN(FTN CREEK RETURN FLOWS) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;1000 CFS;NONSEWERED X-MTN(TERMINAL STORAGE) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(BRUSH HOLLOW RESERVOIR) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(SOUTH SLOPE SYSTEM) <br /> 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(TURQUOISE RESERVOIR) <br /> ID 1117 BROADMOOR INTAKE NO 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(TWIN LAKES RESERVOIR) <br /> 03-31-1865;O,TT;0.3 CFS;TF ID 1023 11-24-1981;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED X-MTN(CLEAR CREEK RESERVOIR) <br /> 03-31-1865;O,TF;0.3 CFS;TT ID 538 11-24-1981;S,CA,EX;11.04 CFS;SEWERED X-MTN(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 10-01-1871;O,TT;0.3 CFS;TF ID 1023 11-24-1981;S,CA,EX;4.71 CFS;SEWERED X-MTN(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 10-01-1871;O,TF;0.3 CFS;TT ID 536 <br /> 03-20-1985;S,C,EX;164 CFS;SEWERED COLD CANAL(LAS VEGAS WWI <br /> 03-20-1985;S,C,EX;164 CFS;SEWERED COLO CANAL(AF ACADEMY W WTP) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;10DO CFS;SEWERED COLO CANAL(TERMINAL STORAGE) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(BRUSH HOLLOW RESERVOIR) <br /> ID 536 BATES DITCH 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(SOUTH SLOPE SYSTEM) <br /> 05-31-1861;0;1.0 CFS;PRIORITY 6;5 AC 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(TURQUOISE RESERVOIR) <br /> 04-15-1873;0;0.0 CFS;PRIORITY 116;ADDTL 17 AC 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(TWIN LAKES RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;SEWERED COLO CANAL(CLEAR CREEK RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;17.04 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(FTN CREEK RETURNS) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;10DO CFS;NONSEWERED COLO CANAL(TERMINAL STORAGE) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(PUEBLO RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(BRUSH HOLLOW RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(SOUTH SLOPE SYSTEM) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(TURQUOISE RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(TWIN LAKES RESERVOIR) <br /> 03-20-1985;S,C,EX;0.0 CFS;NONSEWERED COLO CANAL(CLEAR CREEK RESERVOIR) <br /> ROSEMONT RESERVOIR <br /> 10 <br /> o�Ooy�y'1 <br /> dQ,PQOQQO\Oti1y'>1yy <br /> O 1 <br /> Op�pP Otiy1�'^iQO\O yy1 y,61 <br /> \0�`,.1, QQOQ pi�yG, 6 0 OO y1 ID 536 RO1;OAP; RESERVOIR PIPELINE <br /> 0 1 OF`. O 'Y` O Q y 0415-1861;OAP;0.147 CFS;PRIORITY 4;APD ID 537 <br /> 8-1b b UFy P OS-20-1861;O,AP;0.014 CFS;PRIORITY 7;APD ID 537 <br /> O�Q 0OO11y GF`A`'�Q QQ-�Opp1111•CA�L�p�y'y1,�y1y1 <br /> OS-20-1864;O,AP;0.125 CFS;PRIORITY 19;APD ID 537 <br /> '�,ti�OPe QOOtiyOyyUFA`'QGy OQP� F ID 1 17 <br /> Q0ti�1 to1F`A Z)4,61 y,61'' 0415-1865;O,TT;0.36 CFS PRIORITYRIORITY 225TTF ID 1028 <br /> ^y1�,y06b°p .' O�'O",�Op''�ciQL'ieCF pOp�'C�,`i11(o`�QO�QO�O�Oy '61 <br /> 0415-1865;QTT;0.36 CFS;PRIORITY 25;TT ID 538 <br /> �OObSti00,ym�y<iy O'�`P,QO`9 001�yyQp�OQ'Opp 1�iOPQQOy\Oyy"1,� 05-01-1865;O,AP;0.36 CFS;PRIORITY 26;APD ID 537 <br /> Oy5'ti83 <br /> '611' 001 0016 6 5 OPpQ,�O`ryyOF'ieyQ QPy �,�OL3SO�P QO�O�Oy�1 y'61 �6 05-05_241865;O,AP;1g9CFS;PIORITY 27WAPDID537 <br /> Oyp'�'6n�tiy%1�,y0y OPpQ QODy SUAUFy,QQ Q (�Qp �y010°j',pype0�QO Qy'161,61 �/•� D415-1871;O,AP;0.1085 CFS;PRIORITY 66;APD ID 537 <br /> O'�yA 01 b%Y4�11'�y00%<(,.O°'1yUF5'�F5`'yQ FS`OP 1ti,Yp'i?QO Qy�0y1 k�0 05-02-1871;O,AP;0.1251085 CFS;AS 11CW0083 <br /> CFS;P PRIORITY 70;APD ID 537 <br /> Oyyy1y'1,y011ti`O`("�.Oy OW`CA ti 4w 0 1''1y.ypQO QO 9''y'611 Oy 10-01-1871;QTT;0.3 CFS;PRIORITY 76;TF ID 1117 <br /> OOb 'lyti1�"11ti�0 P O"��',O�OFS''00 QpP P�P�16tiPtiPOO�O yy O� 12-20-1871;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 79;APD ID 537 <br /> �O�OD101�,y0111`OPRpC QP00 ryyUAUFy 4w QQ�Op�1�0b�PePO\O �Oyy'� ��1 01-02-1872;O,AP;0.485 CFS;PRIORITY 82;APD ID 537 <br /> 1 O Oy, UFy`UFy`QP OP OP 1,yoi,1-, '�O y,61 �O 19 1,O`�O O1-02-1872;O,TT;0.31 CFS;PRIORITY 82;TF ID 546 <br /> 1,y0 ry0,y1��1^,y OPp`O y 1 Fy�Qp Qp F 'yb aO�PQ O�O\Oy Q5 O�'�O^�Og �00�^.,�n' 0415-1872;OAP;0.392 CFS;PRIORITY 88;APD ID 537 <br /> '1ti 1A 1yy1��1^;BOpP QQO�y'L UF'�`UF`�`P�OpP�y`'Yb6p QO Oti0 OJT ,��00�^O`1'^O ,F�ix� ID �.Ory^O r� y 0415-1872;O,AP,AB;0.392 CFS;AS 11CW0083 <br /> ObyA,V 1��1bOOQ,Q om1tiy`�y�yQ QQ p0Q'C,,ybyy�A�O ^�• ,g-�1Wy � �00� �`Cucj•;��P�� �O�O^^Oy 01-02-1873;OAP;0.78 CFS;PRIORITY 107;APD ID 537 <br /> O'l1'6�,y�101�1y y�OpPQ�Oy,y"bUAy6'U QR-\OR-P�~b QS�Q-�p CY 9yyU�UyOi� e.11 U�V Q�• �1p�.j��'�`\O^O^^O 01-31-1873;O,AP;0.12 CFS;PRIORITY 109;APD ID 537 <br /> 28 <br /> 1 F O O 5• O 01-31-1873;OTT;0.12 CFS;PRIORITY 109;TF ID 1028 <br /> pS,y;Y1y%1\,y01��o60OppQ OO,5UA yQ QQ OQ'� \4i��0 .00g1,\y OF Og 00 pyU �1��OF�y -O 04-01-1873;O,TT;0.6 CFS;PRIORITY 114;TF ID886 <br /> 06` ,y01,(�'`O`pQ QP O'Y OF Fy`QP .F 6e �O O�fic. O�g1y q 0'"zk,001 �O-O'1O ODU�O•�'� 05-31-1873;O,AP;0.25 CFS;PRIORITY 122;APD ID 537 <br /> pOy yy�,y��1mOOOppQ,oyti y, ���°F ^G0 y,°.,� ,O ^yo�Gyy0a 4 Qq�,otiy OF 11-01-1873;O,TT;0.8 CFS;PRIORITY 129;TF ID 955 <br /> oy by 11�0�0 O,QQ Q 6 y OU^00 ^^^^OOP,0 00 O, �O 0, ,O ,p 02-28-1874;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 132;APD ID 537 <br /> O yA,,ti y0��'>i00p y J"y �O "+^•^01,, ID.y't;y%',¢,11.;• ^b000�'i,O,�, 04-15-1875;O,AP;0.007 CFS;PRIORITY 151;APD ID 537 <br /> O1.y,6y�y��'Y`S 00�, pyeyy OK^O OOy O^^^m ^�^�^00^•O` 01-03-1876;O,AP;0.12 CFS;PRIORITY 162;APD ID 537 <br /> OS-15-1876;OAP;0.8 CFS;PRIORITY 171;APD ID 537 <br /> ^O 9s 05-31-1876;O,AP;0.125 CFS;PRIORITY 172;APD ID 537 <br /> OOti,y0 01 O��O� g 0418-1877;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 184;APD ID 537 <br /> 05-01-1878;O,AP;0.25 CFS;PRIORITY 198;APD ID 537 <br /> 12-31-1880;O,AP;0.14 CFS;PRIORITY 242;APD ID 537 <br /> GOULD CREEK c�F 12-31-1880;O,AP,AB;0.14 CFS;AS 11CW0083 <br /> F� 02-28-1881;O,AP;0.25 CFS;PRIORITY 245;APD ID 537 <br /> 03-141881;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 246;APD ID 537 <br /> 01-19-1882;O,AP;3.1 CFS;PRIORITY 262;APD ID 537 <br /> 04-15-1886;O,TT;9.5 CFS;PRIORITY 337.5;TF ID 919 <br /> 01-01-1906;S,TT;0.8 CFS;PRIORITY 424.5;TF ID 886 <br /> ID 3813 BOEHMER RESERVOIR <br /> 09-01-1893;0;275.4821 A;PRIORITY R 2.75;AKA COS RES NO 2 <br /> 09-1B-1911;0;265.5434 A;PRIORITY 6;AKA COS RES NO2 W <br /> Y <br /> U� <br /> ¢U <br /> N WJ <br /> -a <br /> NLL <br /> oG <br /> aLL <br /> U W o <br /> U <br /> ID 3817 WILSON RESERVOIR Y F <br /> 06-10-1890;0;668.7323 A;PRIORITY 25.25;AKA COS RES NO 6 0 O 0 <br /> ID 3814 MASON RESERVOIR m m <br /> 08-26-1903;0;2653.37141 A;PRIORITY R 5;AKA COS RES NO 4 ID 3815 MCREYNOLDS RESERVOIR <br /> 08-26-1903;0;2049.5827 A;PRIORITY R 5;AKA COS RES NO 5 m <br /> m22 <br /> 6° Boo Fy <br /> F4 <br /> ID 3816 BIGHO N RESERVOIR <br /> 06-10-1890;0;191.1039 A;PRIORITY NI 25.25;AKA COS RES NO 7 <br /> SKAGUAY RESERVOIR <br /> ` WEST BEAVER CREEK <br /> MIDDLE BEAVER CREEK <br /> ID 3819 ARK VALLEY RW L&P RESERVOIR <br /> �S 61�N CREEK 05-21-1894;0;3275 A;PRIORITY NI4;AKA SKAGUAY <br /> ID 539 ST JOHNS TUNNEL T 05-21-1894;O,TF;3275 A;PRIORITY NI4;TT NEW USE <br /> ID 3 9 ST J;HNSOTT U CFS;PRIORITY 2;TF CONLEY ID 879 �0�� 05-21-1894;O,TT;3275 A;PRIORITY NI4;TF SAME LOCATION 8 <br /> 04-15-1861;0,AP;0.147CFSPRIORITY 2APD BEAVER PARK ID 537 ��8pG I <br /> 04-15-1861;0,TT;0.638CFSPRIORITY 4TF GLENDALE ID 881S7. <br /> 80GP� <br /> 05-20-1861;O,AP;0.014CFSPRIORITY 4APD BEAVER PARK ID 537 6� <br /> 03-31-1864;0,TT;I.6CFSPRIORITY 18TF BALTIFF ID 885 °0� <br /> ID 2619 CENT TELE&UTIL HGT#1 <br /> 05-20-1864;O,AP;0.125CFSPRIORITY 20APD BEAVER PARK ID 537 �C`� �'OT <br /> ID 3<901 _ <br /> ESERVOIR 'O 0 05-31-1871;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 9;APOD ID 536 <br /> OS-01-1865;O,AP;0.36CFSPRIORITY 26APD BEAVER PARK ID 537 FcCjl. OB-0 ;PRIORITY A-6 OS-01-1871;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 69;APOD ID 550 <br /> qs'$• OS-02-1871;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 70;APOD ID 543 <br /> A� 01-03-1873;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 106;APOD ID 549 <br /> 05-01-1865;O,TT;0.537CFS;TF GLENDALE ID 881 O 04-15-1873;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 118;APOD ID 536 <br /> 05-01-1865;O,TT,AB;0.537 CFS;TF AB 11CW0083 PT 05-01-1875;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 153;APOD ID 548 <br /> 05-241865;O,AP;I.9CFSPRIORITY 27APD BEAVER PARK ID 537 <br /> 0415-1871;O,AP;0.1085CFSPRIORITY 66APD BEAVER PARK ID 537 <br /> v <br /> 04-15-1871;0,TT;0.217 CFS;TF THOMAS PATTON NO 1 ID 894 <br /> 04-15-1871;O,TT,AB;0.217 CFS;TF AB 11CW0083 <br /> 04-15-1871;O,TT;ICFSPRIORITY 667E THOMAS PATTON NO 2 ID 895 y- m 05-OB-1878;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 200;APOD ID 544 <br /> OS-02-1871;O,AP;0.125CFSPRIO6 TY THOMAS <br /> PARK ID 537 ID 3910 VICTOR RESERVOIR NO2 cam` m I OS-01-1882;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 266;APOD ID 542 <br /> 12-20-1871;O,AP;O.SCFSPRIORITY 79APD BEAVER PARK ID 537 08-14189T S;202.77 A;PRIORITY A-4 C 04-01-1665:O.AP:1.0 CFS;PRIORITY 316;APOD ID 619 <br /> 02 I <br /> 01-02-1872;0,AP;0.485CFSPRIORITY 82APD BEAVER PARK ID 537 <br /> 01-02-1872;0,TT;0.355CFSPRIORITY 82TF MCLURE ID 546 K <br /> 04-15-1872;O,TT;OCFSPRIORITY 887E THOMAS PATTONN02ID895 ----- OEPN�R CREE 9i x0 ¢ ID 2620 CENT TELE&UTIL HGT#2 <br /> p2 x y OS-31-1661;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 9;APOD ID 536 <br /> --_ 5T x 1- 05-01-1871;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 69;APOD ID 550 <br /> 0415-1872;OTT;0.783CF5;TF THOMAS PATTON NO 1 ID 894 ID 3530 MAN UPPER ESERVOIR ID 541 VICTOR CITY PIPELINE ¢O 05-02-1871;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 70;APOD ID 543 <br /> 0-15-1872;O,TT,AB;0.783 CFS;TF AS 11CW0083 05-20-1864;O,TT;0.25 CFS;PRIORITY 19;TF ID 828 <br /> 04-15-1872;O,AP�,0.392CFSPRIORITY 88APD BEAVER PARK ID 537 09-24-1893; .962 A;P IORITY NI3 w w <br /> O1-02-1873;O,AP0.78CFSPRIORITY 107APD BEAVER PARK ID 537 04-01-1865;O,TT;0.75 CFS;PRIORITY 24;TF ID 828 p U ¢ ID-31- CENT TELE&UTIL HGT#3 01-03-1873;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 116;APOD ID 549 <br /> 01-31-1873;O,AP;0.25CFSPRIORITY 109APD BEAVER PARK ID 537 05-06-1895;S;4.8 CFS;PRIORITY A-2 <br /> 5-1-1873'0 AP�0.25CF PRIORI ITY 122APD BEAVER PARK D 3 7 x OS31-1871;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 9;;AOD ID 536 04-15-1873;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 153;APOD ID 536 <br /> W OS01-1871;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 69;APOD ID 550 OS-01-1875;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 153;APOD ID 546 <br /> 0 3 ID 3531 ALTMAN MI RESE OIR m° <br /> 02-28-1874;O,AP;O.SCFSPRIORITY 132APD BEAVER PARK ID 537 11)3531 AL O; A;PRIORI NI3 ID 3525 PRINGTIME RESERVOIR OS03-1871;O,AP;1.5 CFS;PRIORITY 10;APOD ID 543 05-31-1876;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 172;APOD ID 543 <br /> LL m O O 01-03-1873;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 106;APOD ID 549 05-04-1878;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 199;APOD ID 550 <br /> U x x 04-151873;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 116;APOD ID 536 05-06-1878;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 200;APOD ID 544 <br /> OS-01-18740,TTOCFSPRIORITY 1377E THOMAS PATTON NO 2 ID 895 532 ALTMA LOWER RESERVOIR 04-20-1871;O,TT;0.284 CFS;PRIORITY 67;TFID 547 F-LL LL O-01-1875;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 153;APOD ID 548 OS-01-1882;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 268;APOD ID 542 <br /> ❑rn rn 04-01-1885;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 318;APOD ID 619 <br /> 0415-18750,AP0.007CFSPRIORITY 151APD BEAVER PARK ID 537 4-1893;O;1 .28 A;PRIORITY NI3 04-20-1871;O,TT;0.284 CFS;PRIORITY 67;TF ID 537 p o y LL LL OS31-1876;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 172;APOD ID 543 <br /> 01-03-18760,APO.12CFSPRIORITY 162APD BEAVER PARK ID 537 09-28-1970;S,C;246.11 A;CONDITIONAL STORAGE RIGHT x U U OSO41878;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 199;APOD ID 550 <br /> 05-15-18760,APO.8CFSPRIORITY 171APD BEAVER PARK ID 537 09-28-1970;S,CA;212.17 A;PARTIALLY ABSOLUTE <br /> 05-31-18760,APO.125CFSPRIORITY 172APD BEAVER PARK ID 537 09-1 B-1970;S,C,AB;33.95 A;PORTION ABANDONED <br /> w OS06-1878;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 200;APOD ID 544 <br /> 04-16-18770,TT1CFSPRIORITY 183TF HIGHT DITCH ID 1017 ------- F O O OS01-1885;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 268;APOD ID 542 <br /> 04-18-18770,AP0.5CFSPRIORITY 184APD BEAVER PARK ID 537 m <br /> OS-01-18780,AP0.25CFSPRIORITY 198APD BEAVER PARK ID 537 ID 535 gLTMAN WATER COMPANY PIPELINE 0401-1885;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 316;APOD ID 619 <br /> 12-31-18800,AP0.14CFSPRIORITY 242APD BEAVER PARK ID 537 04-1S1Bfi1;O,TT;0.296 CFS;PRIORITY NI2;TF ID 881 m <br /> o v ID 619 ISLAND DITCH <br /> 04-01-1665 O;1.0 CFS;PRIORITY 316;7 AC <br /> boo ¢ <br /> 04-15-1861;O,AB;0.05 CFS;ABANDONED IN TRANSFER ID 2622 CENT TELE&UTIL HGT#4 <br /> 12-31-1880;0,TT;B;0.28 TF;TF AB 1 CW008 NO 1 ID 894 05-30-1861;O,TT;0.92 CFS;PRIORITY NIS;TF ID 882 <br /> 12-31-1881 O,TT,AB;0.28 CFS;TF 24 11CW0083 <br /> 02-28-18810,AP0.25CFSPRIORITY 245APD BEAVER PARK ID 537 OS-30-1861�O,qB;0.166 CFS;ABANDONED IN TRANSFER <br /> m 05-31-1 B61;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 9;APOD ID 536 <br /> 03-1418810,AP0.5CFSPRIORITY 246APD BEAVER PARK ID 537 09-24-1893;O;1.0 CFS;PRIORITY NI3;UPPER&LOWER PL o <br /> 01-19-18820,AP3.JCFSPRIORITY 262APD BEAVER PARK ID 537 05-01-1871;O,AP;1.5 CFS;PRIORITY 70;APOD ID 543 <br /> OS-02-1871;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 70;APOD ID 543 <br /> =0 O 01-03-1873;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 108;APOD ID 549 <br /> U 04-1 51 87 3;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 116;APOD ID 536 <br /> 0 30-1 CRIPPLE CREEK RESERVOIR NO 3 <br /> o a 05-01-1875;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 153;APOD ID 548 <br /> 03-30-1861;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 2;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 y W 05-31-1876;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 172;APOD ID 543 <br /> 04-20-1861;O,AP;1.6 CFS;PRIORITY 5;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 U m OS-041878;O,AP;0.0 CFS;PRIORITY 199;APOD ID 550 <br /> OS-20-1861;O,AP;0.0567 CFS;PRIORITY 7;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 a o 05-06-1878;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 200;APOD ID 544 <br /> 05-20-1864;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 19;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 x 0 U x0 05-01-1882;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 268;APOD ID 542 <br /> 04-01-1865;O,AP;2.79 CFS;PRIORITY 24;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 a 04-01-1885;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 316;APOD ID 619 <br /> 04-20-1871;O,AP;0.5674 CFS;PRIORITY 67;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 LL m ❑LL M <br /> 04-15-1875;O,AP;0.0284 CFS;PRIORITY 151;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 w <br /> y.. <br /> v o �W �� BEAVER CREEK ABOVE UPPER BEAVER CEMETARY <br /> 02-25-1884;O,AP;0.6809 CFS;PRIORITY 298;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 m w U O k PENROSE <br /> 11-25-1891;0;121.67 A;NI PRIORITY 25.75 9 0 w pi <br /> LL <br /> ZO o p U <br /> 0 ai =LL o <br /> ID 3907 CRIPPLE CREEK RESERVOIR NO 2 y m <br /> 03-30-1861;O,AP;1.0 CFS;PRIORITY 2;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 <br /> 04-20-1861;O,AP;1.6 CFS;PRIORITY 5;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 '^ _°° ID 1028 JOHNSON&MERIT DITCH <br /> OS-20-1861;O,AP;0.0567 CFS;PRIORITY 7;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 o =m m 04-151865;0;1.0 CFS;PRIORITY 25;9 AC <br /> 05-20-1864;O,AP;0.5 CFS;PRIORITY 19;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 04-151865;O,AB;0.14 CFS;ABANDONED IN TRANSFER <br /> 04-01-1865;O,AP;2.79 CFS;PRIORITY 24;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 0'b'b 0-151865;O,TF;0.36 CFS;TT ROSEMONT PL ID 538 <br /> 04-20-1871;O,AP;0.5674 CFS;PRIORITY 67;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 p g g 01-31-1873;0;0.0 CFS;PRIORITY 109;15 AC ADD <br /> 04-15-1875;O,AP;0.0284 CFS;PRIORITY 151;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 01-31-1873;O,AB;0.38 CFS;ABANDONED IN TRANSFER <br /> ❑N <br /> ID 3906 CRIPPLE CREEK RESERVOIR NO 1 02-25-1884;O,AP;0.6609 CFS;PRIORITY 296;APOD CRIPPLE CRK RES NO 1 mo❑¢❑ 01-31-1873;O,TF;0.5 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> 03-30-1861;O,TT;1.0 CFS;PRIORITY 2;TF ID 88b1-25-1891;0;309.92 A;NI PRIORITY 25.75 Y U y 01-31-1873;O,TF,AB;0.5 CFS;AS 11 CW0083 <br /> 04-20-1861;O,TT;1.6 CFS;PRIORITY 5;TF ID 537 ¢¢¢ 01-31-1873;O,TF;0.12 CFS;TT ROSEMONT PL ID 538 <br /> U¢m¢ <br /> 05-20-1861;O,TT;0.0567 CFS;PRIORITY 7;TF ID 547 ¢¢ x 4 ID 696 BANTA&MERIT DITCH <br /> OS-20-1864;O,TT;0.5 CFS;PRIORITY 19;TF ID 626 <br /> 04-01-1865;O,TT;2.79 CFS;PRIORITY 24;TF ID 828 0>n> n 01-02-1873;0;1.56 CFS;PRIORITY 107;39 AC <br /> 04-20-1871;O,TT;0.5674 CFS;PRIORITY 67;TFID 547 m m .. 01-02-1873;O,TF;1.56 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> 04-15-1875;O,TT;0.0284 CFS;PRIORITY 151;TF ID 547 <br /> 02-25-1884;O,TT;0.6809 CFS;PRIORITY 298;TF ID 547 o k o k <br /> 11-25-1891;0;2.78 A;NI PRIORITY 25.75 w W w W 9 <br /> x U U o U Y <br /> 0.... ¢< ID 924 EAST HUGHES DITCH <br /> O LL 04-29-1882;0;1.0 CFS;PRIORITY 266;1.125 AC <br /> ❑o o Z m x 04-29-1662;O,TF;0.25 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> F LL O LL x LL <br /> x 0 U U 'O j 04-1 51 88 5;0;0.0 CFS;PRIORITY 321;0.5625 AC /O <br /> J O O O O 0 0 I¢ 04-1 51 88 5;O,TF;0.125 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 pS��jS <br /> ❑m m m m ❑O m n 03-27-1886;0;0.0 CFS;PRIORITY 335;2.8125 AC Bb S,N,� <br /> g m x k ❑❑❑ 03-27-1886;O,TF;0.625 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 / ��Sj)�ob, <br /> 9000o vm LLU Y¢x / %�0 09 Se'T9/'� <br /> vm x W y N<¢< \Q< O 2v 09 <br /> 0o UON xNx � Q 1� 9A.'0C lF <br /> ❑No "'w m w ID 902 RD WILLIAMS NO 2 DITCH <br /> z.. v>N> 04-02-1883;0;1.0 CFS;PRIORITY 284;6 AC / 4QQ-J6 Sc pF�i <br /> o o O W W 04-02-1883;O,TF;1.0 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 / p�e• S'o'�o,�F <br /> Zmm �m�m <br /> mmm �°kOk <br /> of of �wvi wvi <br /> ❑ U U ID 923 PARK DITCH 1v 9• m <br /> W LL m LL m vi¢u"i 01-19-1882;0;6.2 CFS;PRIORITY 262;155 AC ,11`O^�� 0 C`ty`�R T <br /> x 0 0❑o ❑ry❑ 01-19-1882;O,TF;6.2 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> F o F O Y w Y 12-29-1884;O,TT;1.0 CFS;TF THOMAS PATTON NO 3 ID 896 01 m 'SSBAAF <br /> =O O O O ¢¢¢ 12-9-1884;O,TT,AB;1.0 CFS;AS 11 CW0083 '0. <br /> mm�ni ni NLLvia 'OD qS <br /> w 65 0�0 <br /> N ry 4 M 4 ID 696 THOMAS PATTON DITCH NO 3 C.bS 0p <br /> x w w 12-29-1884;0;1.0 CFS;PRIORITY 314;4.75 AC •L'Piy <br /> ❑o 0 0 o F m m 12-29-1884;O,TF;1.0 CFS;TT PARK ID 923 Sq CA <br /> S' /A❑a 65 o <br /> Z vi U vi U ID 895 THOMAS PATTON DITCH NO2 O 2b <br /> LL m LL 04151871;0;1.0 CFS;PRIORITY 66;3 AC Abe b:/�?F <br /> ❑o U o o, 04151871;O,TF;1.0 CFS;TT ST JOHNS TUNNEL ID 539 <br /> 4 u'LL u'LL m n n 04151872;O;0.0 CFS;PRIORITY 88;2 AC <br /> Jo Fo F n❑ w 'S-2 Cy <br /> 04151872;O,TF;0.0 CFS;TT ST JOHNS TUNNEL ID 539 <br /> - - - - ❑z ❑w w w OS01-1874;0;0.0 CFS;PRIORITY 137;14.5 AC -2 S <br /> y m m m m Y Z Y Z x 9 O S01-1874;O,TF;0.0 CFS;TT ST JOHNS TUNNEL ID 539 OC A <br /> o<� <br /> ❑o 0 0 o m x Z m x Z Z LL y q,9 <br /> Z. <br /> fO O `�w O,Zx BEAVER CREEK ABV HIGHWAY 115 NR PENROSE <br /> z RIM. RIM. �W- 0?`'0, <br /> RIM. x m m n O �? <br /> �4kk�°kk�o a❑� o R7 <br /> oaLLLL¢avv¢Ekk¢ ❑xoa¢� 00��s��i <br /> p WnnF WMMFa UU> NWNZuoio <br /> ye OCO/TC <br /> xroN> 30s5 <br /> ¢moo 00 1° c7U (7 v wm�^O q <br /> w m��wm oow wp ° <br /> LL IL IL Z IL IL Z IL IL Z )m¢)�m} <br /> f/1mF F41 of F41�FF 41 }Ir of nl/ <br /> �0 0 0 U 0 0 0 V O O O U x m d x 03-14-1881;O;1.0 CFS;PRIORITY 246;5.25 AC �q�- <br /> O ""0 i.i 0 0""❑ 0 k 4 k o k 03-1 1881;O,TF;1.0 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 GOOF?y <br /> xmmm❑mmm❑mmm❑ <br /> �o �o7 0 <br /> w <br /> a a, , , a x LL o LL m LL m ❑ ID 547 PEGGY ITCH 9C,P <br /> LL LLN'N'N'LL Uo�N a .(. <br /> 9$$$F$$$F F F ❑ro U y 05-20-1861;0; 0851 CFS;PRIORITY 7;2 AC `9 <br /> ❑ w u'LL ¢x 05-20-1861;0, ;0.0567 CFS;TT CRIPPLE CRK RES 3906 Q<I, <br /> JO O O Ovi v~i W 05-20-1861;0, ;0.028 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 9�T <br /> w w E5 w 04-20-1871;0; 8511 CFS;PRIORITY 67;20 AC <br /> m m m W LL 04-20-1871;0, ;0.5674 CFS;TT CRIPPLE CRK RES 3906 <br /> 04-20-1871;0, ;0.284CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> a x m "rn 04-15-1875;0; 6426 CFS;PRIORITY 151;1 AC <br /> 9 0 0 0 0 k ❑ ❑ 04-15-1875;O,T;0.0284 CFS;TT CRIPPLE CRK RES 3906 <br /> x avi y U J F 04-15-1875;O,T;0.014 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> F U 4<N F? 02-25-1884;0;1 0213 CFS;PRIORITY 298;24 AC <br /> ❑U o ,�LL t2 ZO w 02-25-1884;O,T;0.6809 CFS;TT CRIPPLE CRK RES 3906 <br /> F R F ry>a w z0 02-25-1884;O,T;0.34 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> �00 m <br /> U W o Z W n <br /> x m x¢ (7,^ ID 1029 MORAN&MEYER DITCH <br /> Q m m 0 k O k< W❑_ 06-15-1916;S,6.88 CFS;47 AC <br /> w LL a LL LL V Y 06-15-1916;S,AB;6.66 CFS;ABANDONED <br /> D o o pi U pi U U ¢< ID 546 MCCLURE DITCH <br /> x LL m LL m v, z LL 04151661;O,TT;0.1316 CFS;TF GLENDALE ID 881 <br /> m�000 <br /> w 04-151861;O,TT,AB;0.1316 CFS;AS 11 CNA083 <br /> ❑"F F< w 4 01-02-1872;O;2.84 CFS;PRIORITY 82;67 AC <br /> Ij O O O O O m 01-02-1872;O,AB;0.16 CFS;ABANDONED IN TRANSFER <br /> x 0 0... x k 01-02-1872;O,AB;1.05 CFS;REMAINDER AB 11CW0083 <br /> Om mnnn O <br /> �m m m m m x 01-02-1872;O,TF;0.255 CFS;TT STEPHEN FRAZIER ID 663 <br /> F m o 0 o U LL W 01-02-1872;O,TF;0.71 CFS;TT BEAVER PARK ID 537 <br /> n o n ❑o 0 0 0 o O LL o 01-02-1872;O,TF;0.355 CFS;TT ST JOHNS TUNNEL ID 539 <br /> Z 00 01-02-1872;O,TF;0.31 CFS;TT ROSEMONT PL ID 536 <br /> x_LL 04-30-1891;0;0.4 CFS;PRIORITY 397;4 AC <br /> ¢ Y y p O~O 04-30-1891;O,TF;0.4 CFS;TT STEPHEN FRAZIER ID 883 <br /> 0 x W x U Z d o 11-01-1911;S;2.0 CFS;SPRINGS&SEEPS 30 AC <br /> z W U W¢ m 11-01-1911;S,AB;2 CFS;AS 11 CW0083 <br /> xmxm 9NN <br /> n w,nw' <br /> 00 o Om KmO <br /> ❑dZkokx- <br /> 6ff <br /> a LL00 pj0 LL� �+ n w <br /> z <br /> N oho UO LLm O;Z2 YJ <br /> nw ❑ <NF <br /> Zo U U F�F ry ¢ g v~i- LL z z <br /> w OOOOO&i,6 Nm-0 =zmw 00 <br /> xuiuiuiididn" 0¢o¢N> <br /> LL0000000 �5 LL,N WN¢ ID 918 COFFMAN DITCH <br /> 05-15-1876;0,1.6 CFS;PRIORITY 171;40 AC <br /> &iwm¢x k> <br /> O > O k F 0-15-1876;O,TF;1.6 CFS;TT ID 537 <br /> �sssaa KW WkkKO11ow <br /> LLmmN'-LLLL Ow °' <br /> U4i�kU LL41U nZ ❑ <br /> ID 828 JOHNSON DITCH <br /> WM o~ x 05-24-1864;0;1.0 CFS;PRIORITY 19;15.5 AC <br /> ID 537 BEAVER PARK DITCH Q F o 0 0 o F F U OS-24-1864;O,TF;0.5 CFS;Ti ID 3906 <br /> ❑0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢a 05-24-1864;O,TF;0.25 CFS;TT ID 541 <br /> 041 S16fi1;O,TT;0.294 CFS;TF ID 661 Z.............. M Z <br /> OS20-1861;O,TT;0.028 CFS;TF ID 547 19 ro z z z z m m"i w 05-24-1864;O,TF;0.25 CFS;TT ID 537 <br /> O_20-1864;O,TT;0.383 CFS;TF ID 626 0 m_m_m_m_m_m m m w 05-24-1864;O,TF;0.383 CFS;TT ID 626 <br /> fO�'�'�'�'�'o 0 o Z 04-01-1865;0;5.58 CFS;PRIORITY 24;155 AC BOTH PRIORITIES <br /> 0401-1865;O,TT;2.04 CFS;TFID 626 ¢ ¢ <br /> OS01-1865;O,TT;0.72 CFS;TF ID 881 ❑o 0 0 0 0 0 0 0¢ p 04-01-1865;O,TF;2.79 CFS;TT IF 3906 <br /> OS24-1865;O,TT;3.8 CFS;TFID 886 k 04-01-1865;O,TF;0.75 CFS;TT ID 541 <br /> 04-151871;O,TT;0.217 CFS;TF ID 894 a W 04-01-1865;O,TF;2.04 CFS;TT ID 537 <br /> 04-20-1871;O,TT;0.284 CFS;TF ID 547 vi U 04-01-1865;O,TF;2.04 CFS;TT ID 828 <br /> x O a 01-02-1872;O,AP;0.255 CFS;PRIORITY 82;APOD ID 883 <br /> OS02-1871;O,TT;0.25 CFS;TF ID 543 U U <br /> 12-20-1871;O,TT;1.00 CFS;TF ID 892 N o 04-0-1891;O,AP;0.4 CFS;PRIORITY 397;APOD ID 883 <br /> KEY 01-02-1872;O,TT;0.71 CFS;TF ID 546 ❑.LL <br /> BEAVER CREEK TRIBUTARY TO ARKANSAS RIVER Z <br /> 01-02-1873;O,TT;1.56 CFS;TF ID 898 W o o <br /> GAGING STATION 01-31-1873;O,TT;0.5 CFS;TF ID 1028 Qmm ID 879 CONLEY DITCH Z <br /> OS31-1873;O,TT;0.5 CFS;TF 901 U m m 03-30-1861;0;1.8 CFS;PRIORITY 2;45 AC O <br /> 04-151875;O,TT;0.014 CFS;TF ID 547 m 03-30-1861;O,TF;1.8 CFS;TT ST JOHNS TUNNEL ID 539 F V <br /> Q ❑� 20 O <br /> WELL 01-03-1876;O,TT;0.24 CFS;TF ID 18 ❑o o w m <br /> OS151876;O,TT;1.6 CFS;TFID 916 ¢x g' <br /> J A N U A RY 31 2 019 WATER DISTRICT 12 02-2-1881;O,TT;0.25 CFS;TF ID 543 n n W <br /> CITY ® 04-18-1877;O,TT;1.0 CFS;TF ID 919 U U m I a <br /> U 0 m❑❑ ID 885 BALTIFF DITCH <br /> INFILTRATION OS01-1878;O,TT;0.5 CFS;TFID 901 ��❑y- ` 03-31-16fi4;O;1.6 CFS;PRIORITY 18 I <br /> 02-28-1881;O,TT;0.5 CFS;TF ID 921 LL--x y <br /> GALLERY E5 F Y¢x U ` 03-31-1864;O,TF;1.6 CFS;TT ST JOHNS ID 539 <br /> 0 3-1 41 8 81;O,TT;1.0 CFS;TF ID 922 U o�<LL W ¢ <br /> WATER WORKS 01-19-18112;O,TT;6.2 CFS;TF ID 923 ¢N,°�a x x I <br /> 0429-1882;O,TT;0.25 CFS;TF ID 924 a w j W <br /> WASTEWATER 0402-1883;O,TT;1.0 CFS;TF ID 902 "K->¢¢ <br /> CH <br /> TREATMENT ® O x¢W w< C n <br /> 0416-1883;O,TT;0.56 CFS;TF ID 916 U m m m ID 955 DA ITCH <br /> RIVER 0416-1883;O,TT;0.5 CFS;TFID 921 F x x x k k �p 11-01-1873;O,1.0 C , ���129;30 C <br /> 02-251884;O,TT;0.34 CFS;TFID 547 ❑ bi kvi K- 11-01-1873;O,TF;0.6 CFS;TT <br /> LL rj LL k 11-01-1873;O,AB;0.2 CFS;ABANDONE �i�ISFER <br /> PIPELINE ------ 04151885;O,TT;0.125 CFS;TFID 924 x x LL rn LLN O <br /> DIVERSION <br /> 03-27-1886;O,TT;0.625 CFS;TF 924 nQ LL ry p U ry v w W I • <br /> 60 <br /> 0430.1891;O,TT;0.4 CFS;TFID 663 w U ro x vi 0 <br /> C O L O R A D ODIVERSION 02-28-1874;O,TT;1.8 CFS;TF ID 02 F U u US HW S <br /> TRANSFERRED Z 0 li li li ❑m LL <br /> 12-10-1897;S,TT;2.8 CFS;TF ID 1022 w m k k o o o _ <br /> DIVERSION <br /> 04-151886;O,TT;7.05 CFS;TF ID 1022 a 0 0 0 0 0 0 W 0 0 I <br /> ALTERNATE DIVERS ON T 04-01-1879;O,TT;1.0 CFS;TF ID 931 <br /> -�- ABANDONED 03-20.1873;O,TT;1.5 CFS;TF ID 932 m o rii o o <br /> ALTERNATE PT 01-1 51 8 72;OTT:0.CFS:TF ID 1 D 8 m N o n N o M m ry ry Division of Water Resources ABANDONED 01-02-1872;O,TT;0.255 CFS;TF ID 663 I <br /> Q000000 <br /> RESERVOIR 04151861;O,TT;1.763 CFS;TF ID 694 ❑o o U U <br /> 0420.1861;O,TT;1.6 CFS;TF 663 ¢ ¢ I <br /> Department of Natural Resources RESERVOIR 0420.1871;O,TF;0.264 CFS;TT ID 3525 ry a m n ry n m <br /> ABANDONED 04 <br /> _03-1907;S;70 CFS;BRUSH HOLLOW STORAGE = m <br /> 04-20-1861;O,TF;1.6 CFS;TT ID 3906 =O }} ❑❑ ❑❑ U I <br /> U F O--0 ❑--�❑ m <br /> 12-31-1865;O,TT;0.0 CFS;TF N C <br /> 0401-1665;O,AB;0.097 CFS;ANT CORRECTION JQ' o �i�i k o <br /> 04-01-1865;O,AB;0.6 CFS;CC PORTION ABANDONED / O w m U U x W LL LL N N <br /> LL mLL UU <br /> y^y z&i u0in nU�j N'�nU ) <br /> / N x LL N O n n LL N O n n F m I <br /> U❑oo oo Uo 000 ❑ <br /> /v� ~ IL IL IL IL IL IL IL IL o k I <br /> ;5 ❑�F F F F�F F F F <br /> 0 <br /> 0000000000 xw0 I <br /> O m 0(/j Uo <br /> m o o <br /> / ^y, ❑000 oo����� MOO <br /> p m00 R <br /> ¢ d-o2 oaa I m RF <br /> o <br /> ARKANSAS RIVER AT PORTLAND "I/ R <br /> yy��yl{ <br /> I / O^N� ❑o o I <br /> ® ARKANSAS RIVER <br /> PORTLAND <br />