Laserfiche WebLink
O <br />0 <br />O <br />0 <br />V, <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />M <br />III <br />O <br />O <br />0 <br />0 <br />1:4 <br />LO <br />Q <br />Q <br />0 <br />0 <br />� <br />141) <br />0 <br />O <br />0 <br />0 <br />Q <br />L0 <br />0 <br />0 <br />Q <br />0 <br />(" <br />it <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />it <br />2150000 2160000 2170000 2180000 2790000 220000 <br />I <br />� � - I I I , . ,,� - I t / - ."� , N .` '. ,,, . .1.111, I'll I I N I . - — <br />I -- (,/ � , , , , - ': \�", . <br />- - I .", � .. � � I- <br />- I , to � I I , - , I ", z L - I , ,, �, - L , <br />�1� I I I / I I ,, . � ,- , I .1 I I I I . ., -- �, �- ,., I'll 1'1 --- - . I -�-� —\, � k <br />� I I I I I I - I I" I I � I I I . I -t � I , I ,-- -kI ,��. , , 'N -Z.- --.�-- I " _ , , I � \ - <br />I � 11 r,4�e­f , I ( � � � \, 1 1.6 1 ,:" : I <br />I j � -1 I - I ; - I I I % - I . I t I � - - -\ , ,� , I . <br />I I . I k -, , � , 1- - � <br />, � �,, , I � I ) I � 11 \1 I ��, - Z' , <br />. . <br />I , L " I " I - ------- -- ,�,, I , t ,� n --- <br />-- . -, ,\ I I .1, - \1 - , j, I , , , �10�1 � / �v�, � -----,\� <br />� I I , - <br />') . --- <br />" ,..'� - I " I 11. - . 1'� \ ., � - --1) 1. 1% <br />, t , 'S\,\- -� 1-1�" , <br />- , I f , L ,_ . -- . <' , I % � <br />, � � 1, . ,, '.. -�-�,- � I I � 3: <br />I \, r� �, - . \ 7 \ ­-" <br />. I - - � I - �, I _j I.", , 11, � v \ - '�,, - <br />I I ,;, � I� - , , • I I I I - ; � . I 111.�1'1\ I . <br />I 1, - I -, . I ) % I � � - � I , - --, . \ , I <br />� L . I L- , - , - , I . ".) - -� " I -.1---.--- I -- �- 1I. I f,- , , - t hvir I <br />I, I <br />I ", � . I . , " - - � � - - -\ " ;21 . ! -, -,, - �11 - "�� , I ,(=��J---T � I <br />� , , � 11� , " "I I " I , -- - %111 I ......... —\ I -1 � L I <br />- , �-�-- � I 1. . , �- .. - xi -- <br />, , f - <br />_ t f � - -,� . .Rew I <br />, � . , " , � , , ,� / I N <br />.1 --, I I I — � I - . I ., - , I - - % ,--- <br />I I I �- --1 . I " , , I � � � , -- - � , - - - - - , - — � ;-,�-!aIII�-- ,- - / 1, � , .1. 1, <br />. � � fB �1� I I 1, - - � - . ft III -- - - ­0 � -,tm � ---I' � 1.1, � -,. /. - -A <br />, - - -- -. - - j ..7 ,� ''. I -- ., I 1-1 - I I �- � -�- <br />- ., - 11 I �, � 'f, 1, 17 11 , �1 -.1111 -- -,- I - I ) I . - -.— -0 1. gnu , <br />-, <br />I -� , . , , � �, Z, "' - -, 'L� I � . ". - 1� '-1--`1-'--, I 1, 1� � - --l-, I . <br />: I , " .. , � ", " 1, , I - - '1%, .. .... ," . 11 ; - , , � I I . I I . 11 1. I" I'll � �11 I I - , I; <br />0 .- I -� I -� I , � 1, 11 1, I . .- --- � \ <br />III pondre Are im I , , - - �� 1� f-7- . � , ,� � . I I <br />� : I , � I . I I \ -,, * ,"- . � . 'N--'� ,- � <br />I , - ��----"- <br />,, --, -- , �' ,-, -,":� -, ��,.,-N <br />. . . <br />, , � , - <br />�t,' ' " ,- <br />; "It ,- 1, � - I �, \ , .--. , -------- I I <br />, I , ., -, , ,� \� \ , I . . *"I, 1- - � 11 , ql- �', ) , - 11 11. 11 , 1. I . - <br />- <br />r / I . � � � ., - ,�, � �, , % % ( � , , . � ,- -- , I � -- - .1 . , , � , -,, I ,. 1, �, <br />, f � � , <br />- � � , � , � � , \ , I I � % \ � , 1, " il, - �, ... � ,., 1, \, , _, - -.,- <br />. .. It, . 11% I � - � I \1, . <br />, . , � i`: <br />% % 1, Z, I � ,;.� I � � -, � I -, �, I ) �",� , �, � <br />- \ , 'I'll," , '�.. - ":, s I � I I I �. , I -� , - -- <br />I � � �, �, �, Z , , \ . <br />� ", � _ � � 1, � � I 1, I I I I ,,, ,.-., I � I 1, I I �1, .., -, � \-, , I If � \ � <br />� � \.I& , - % ,." I - - , ,� I � I ,� ,,. ,,, I I 11 - I �,% , ,� -- "", N . I ­ I <br />� 1% 11 t -1 , .1 , - I N . . <br />- - I , I -, , � I - ) - ( � LA <br />- , <br />. . I I � n -, /' \' I " � - - - - ---1 1, <br />, � <br />; 11. <br />- I I " t I I � � I ., <br />5L� '- - � I i o , , '_1 - 11 ) "' 11 ; '' a I I � 1, , ,I,-- , 'Is- - ---, � " / " �-, " .N <br />" I , 1, , I r - .1 �, 1. I , , I 1, ) I 1, " 11, 1< ... - � - - I %,' NL <br />I . ,� -,--, : . - , ib 1�� ) � , , , . I I f - I - .7 N I , <br />� - .� It ? , " 1 4 -, - , z ,jA,T " 1, " .1 I � <br />- - �',.�� � I � , - � , - � " I <br />: I',,` <br />- . I I <br />- 2 i "41. \ : , . , \�_;II9,�,.� <br />� !, ` � ,,,, 1'. �. � - - , --- " I -- <br />. --- - - - - -- ----- - - -- - I N 1 11 <br />I--- .'L� ­ 11 , - � I <br />�-: , , _ � I � . 11�-, I " I <br />� - I : - -- � ,_ - - -- I �, : , f� ; I I 1. . - I - <br />� 1) 11 - 11 . I �� ,7 " " , , ,,,, , - I ) , , � , I , I , I \, I ',-- <br />I � ., , , _ . . : - 1 I 11 � N / ., I I -- , � I I I 1� I " . . -- � <br />, . : � 11, .-- "I I ", f ) � 1, /I- � 1� � L ,-- --, --1 I 11, 1,, � \ 1� <br />, <br />, . <br />- ., , , � . I , <br />, <br />� � - <br />I ., , , I j `- - , '- i , I ) , �- , , -� , ". <br />, I ; i� ". , . "'; ,� . � , , , , - � � , � - -1� I , - - , , r-, , - � 1� I I I I '. 11 , ,- I ,��l <br />) [ . � - f ,% 1� I \ ,� � - I I - -1 I ) V, I , , ,.� ... .-� I -\ " ,/ � I -� <br />- \'-�:��, � , � I . 1, " -�, " <br />I . � -� ,.--,,,__j � . � , I 11 I", . ,�' I At � - " <br />,, I �- f'- I 1, �. I " , . -- ,�, I . I 1, . I , I \ I . - -�- T <br />� , e-- - 11 � I <br />. 1. - I I . , � . <br />I , I . - - � f -, . 1, . -�, ! , , , II - 1)" " <br />� I 1� - -.� � I -- - 11 I - <br />I I ---�- " - `­1 �. I "', -- I � -, � , , I , I , ,. .. � i .. I , I I -- )kl 1. � . - , - . I I I I - i '... . ---. - i <br />. - <br />� <br />...'.�, I 11 I 11, - - �, ., I I I , I \, -, - -, I , \ . — - - I ; �. III .. . ) � I .1 I �- ,.�,, ),. , -,- - - - I � : .1 - 1 - j <br />I " � I . , -.. , <br />� :- , - <br />, <br />. - <br />, <br />, <br />� . . , <br />: <br />I I 1�,it, 1, , \ � <br />, . � , � I , i , �: ,- � . 1, - 11 - . � ( , , I <br />. � � " , �, ` I , •I',, . I — 50 . ; �, - <br />- I , - - , - , I , , I � " -1 - I I .. <br />� --��,- <br />" <br />4) --.- - J� 11� . � � 11 I' ( , , � - j j�164 � � I I �- ( 1, <br />. \-) 11'� 'L , - - <br />� I , :1 ., 1 - 11 , �* 1, - -1:^ . - . (� � I ,,,- �- I , , - , ,- <br />I 1 f ., �, �� , , --�- - \ I I ?,-. ; , - I 1, 1. .� . - I -1 <br />. , I I � �; � 1, - - , , I.. , 11 I I 1� � 1. I 1, . \ �-, I I I I , 11 � , � , � I - - , I <br />I - - I I - X. I 1, 1�' I ;L I I % . . � , I , , �, - - I 1� <br />, / I , , � %, - ., I 1, \ I , 1. - -\ , .-- , , , "�� " -1 - -,;=,1,, 11� I ---, , "I. 11 � - �. � I - \ \ \ , , *' ; �� \ , . <br />, - � � � � , , 1� I , i � <br />, .... <br />� J� -� , <br />I <br />I <br />tI I 1� �. I ". ' -, --,�"- <br />• ,, <br />- - , I " � , , ,�- �- - I <br />- � , � L, -- ,,�, , ,.- <br />�,'� , <br />� � I - - , :1 . - % r I -� I . N, . , I . �111', " , <br />� .. <br />�',, ,,, �� "I - "' � , , � 1 � I . � , � . , - -- � t % � I I 1) i <br />' . I. - � <br />, <br />I <br />- <br />I - - , , I � , I ", : I e , - I � <br />t - \., 5�;;f 1 I, . � � \ I 1 3,�, . \ I- f . � �, <br />: \�� , 'L I I . I , fi� � � I . I I )� �_ � � \ �� I � -.. ' ., \ <br />, " ' ' - , I >�,- <br />, <br />- , <br />, , � � . I <br />, - <br />I I , <br />I . I. I �I , I ,. ,I � - , - " ." - ' � - I I �, I 1, % � �1 " ! , - .. .... \, , I <br />I 1. I � - , I I'll .. . -., I � 1- i f ; � I I �. ; \ <br />) - � " ! ! :. , ( ,� . , . , , , � I -.1 � � � � �, I ,; .. , I , - I -- __ I . %, � ,j ; <br />1, , I , - . I , ­� , - �� -1. . t I � 11 - " j, I I .1 I . - '% I' ". - . : <br />� ' - ., 2'� � 1'\ - <br />, <br />, -- - , ' L'�'-, � - ', � � , - - tt <br />. , ". - , - � 11, , '29 _.: 2r 30 <br />� I , ; -�� - 1,- I ,:�_, ", -/ <br />I <br />,0:, 11 � , - � . <br />I �- -- <br />I - �\ L - f. , <br />, <br />- � I . I - I . , - <br />- 'I - . I 1�,,- . I , , - %% I , " 11 - "I I 1� ) . "� 1. . I I � <br />_, -, , i I I <br />I � - . , I i I �L� ,t I . ,- I I - <br />I <br />- - I .1 � , , I . : 1, , � � ", � -- -- -- , I I I I I I .1 11 I <br />I , - " - .. ,. I � I i) � , I -,--� t � � <br />I., I �, , � I - - 14� 1. 11 . �--- - . � . i ) - . I <br />1 � I , I 1�11- I - I I., I 11 . � . I K) � .1 I. , I , I . <br />, ". I , , , - Z� , .. ,,��=��, , , , �, , - - --.., I I - -- <br />1 _7 \ , — I I � .." it, <br />I , �, I � 11 � - . I � -` 1, - �. I , � , . \ - ) Y \ - — --'A <br />-- , � II-1- I 1 \ 1� :,." - -- - " Z .. �%, f", � . % I � 0 I 7t, , \J - <br />�� I � , . , <br />- --- L , � J � z , . I , " � I - <br />, .-�.� <br />, . , - , I t " I � <br />11 --/ <br />J%--\-� L I-, I � I � I I -�\ � I , , 1,� , ZN1 <br />. . I I i /. , : I \ 641�. - I � I I � I t " �-7-�� <br />` � , � I - - 1, " .,� , - , , I � I � <br />- , <br />I - , - - <br />, " � <br />1 -\ ) � I � �, , , - 0\��- 1-1 " , <br />I 1. I� - I -� , I N I - ',� I , , <br />(� -- , , , , 11 "I � : � , : � ! : <br />7 , � ,?i- ��-- Ii , '. � , <br />. , <br />-- , , , ,� � , I � <br />. " , , t <br />- I � � . .. .- � - � %, , . \ � I I k '. . � I -,__ � <br />� . I , ;- � I � . I I I I I <br />� I 11 " ,- , , . <br />, -,' i f� �)�" . I I ; <br />T% I � f , , I <br />- < I <br />f � I � . <br />> I I -� I <br />� . � <br />I - - . <br />I I - - , "�---\ I - 1�� - - 1� - <br />I I , R �) �:3 18 "- 00 � " I I ; - , 100 <br />- M- � --!!;A� — ,k <br />� r� I , I C-M . - I i t 1� " 1�� I I � <br />I I I <br />- . I -1voI I" � "i , ., , - I 1, '\�T ." 1 ;-il- 1, 1, I i �26et , "I.: � � . <br />-- - :::���- - I I I , I EM, r NJ' - -T--7---7 I - - I ,-.- ,,, I <br />. . . <br />I <br />_ - I - I 1� , . ti.--. i tll� I � � : I <br />I , - - 1. ( - , - 11 1 2 1 - I . I " - "! 11 <br />Q, . - . � I ,\\ " '�, i - , ��:� " - I , , I i <br />" ( - . , ,� , I " I �� ) , I I I 1, C-003-35 � <br />� I � � \ ", � �- I ) I I ,� � � .;�C; , <br />, <br />. 0 - I . . I <br />, , I . � I lk <br />10 I I I - <br />I 1, I I <br />� I I � I % 11 - I I I I i �% . % \ q I ,\ , .; <br />, - , , � , " I i <br />11 ,� UJI " \� .. - . - <br />? ­ ,,,, j , . 1 I" � ,%\ -1---1 I I ) I . <br />. I - I - -- I -( \ I I , I I � � I �� ,, 1, % I ,.- � 1, <br />11 - I 1. I '. I I , I -, ( - , . ,\ I I I 1, 1, - ---, ! ,- . I I I � ; I " � I - I 1, i .,� <br />, I I I . . . I . . k I ) I 11 % . .., ... I I , I - - I � - ,- ,( " <br />i � ". 1, I I � I I � , � � , � -,�� I - 1 'i ) �-- - --- � % - I -.- -� ,� I ii 1� � " Ik 11 1� � �. I � ") I -1, �- - '- 1%1'. I '---� <br />, . I <br />, - ., - 1: � 1, - � , � � , . <br />. . � C-15-35 I , :, � . I � , <br />'\k' N� - - 1.:,�'- .. I , - .1 - 1 I I ,--"-- ��", -� - - - . I - .. I ,,,� % - I [l , - , , \ '-�- <br />5119 ,5,--� ) �-� \1� I <br />, � . <br />" - �7 . -, .- ", <br />, �-� , ,;� 7- " .� � 1 - ( i �',, , .� L ,, ", -- , 1% -:- , I I �' "S - - ) J -.- , . 1) � I I �� : -- -... <br />I � <br />I ( , % - �.� - - " 1\ I I- - I - . , . ." , I 0 1 . -- - � ,- - , -- / <br />11 . . � . I I , -:. % .. , - ., -., , - 1, , , I <br />— - - , - I I I �Z � � , I . - - , .... 11 / <br />, , I , ! , --- —, <br />. e 1.11 \ � -", . � L" �., , - - I �11 - %, I . I - <br />-.-. , - - . �1- -.-- - I I I , 1, �\ <br />� � �\\ �4 7? 1 \ --- ��-,, -- I <br />- , , , -- : <br />I". . . . , \ � <br />- - - , , \ " I I � I <br />", � I , . � i , "I , 1 . <br />. "I . I I - % . , , . I I . I <br />, <br />, I , � \ , \ \q I I I I I f I � <br />I <br />-- , - , � I. � . "----.. \ <br />I I I , I 1-" \ � I t \ - '--�) -k � �e i I - I I , � , - ,, <br />. I - �,, ,,,, , , , � , <br />I " . / � : - � ,:: � I� � ,�, I I I" I � I \ . , 1, � �, � .1. 1, 111, --",-. -_ I X Q � � \ r\1 i <br />, <br />"r t (- ".. .., ., I � 11 .. 1, - - I I � , I � % I <br />- L . I � � . I III i I I L,; " �', N I <br />) - -, .- . � I 11 I \� i ,� I � 11, 1\ I <br />\ r", . � :1 <br />, .1 ,- <br />I <br />�� % I <br />- / � -- I % <br />, , I 11 I .��% -,- - . I , 1% % I 1. I -6, \ " � I -,--I,-.- I <br />. � � �. <br />"I <br />1, , , 11 <br />, � "I 1\ , �\� - <br />. � . 1, I I ,I \ I \� 1, - I I � L � <br />I "-� - I I I . i� I I ; --- - \\ I \ \f, I - - � -, , <br />I , $j / . \ I I , \ I � <br />� <br />I I I <br />1� I 11 � <br />, <br />, � <br />I I . <br />, <br />. I -- .: - ,z <br />�, � A � I '-, . , , I - , . ., 11 I <br />. I � - k' . " -1 � , � I - <br />11, - I ; I <br />I . "I - I f I . I ,t-'� � I � I. , I I . I <br />'. - , I , I � I I � � I , . . / . <br />. ., . . , I � , I - I <br />, k I 1. , � - " � I I I - � I i . 7 /" - - 1� . <br />", ) . .1 : , i � I 't- -- . : 6 1 t, , � %� -j - i " , / , 1 - , ( I <br />, <br />- <br />, I T91N. R 11 �l III% I , IN 66W '.-. - <br />" 1 74 � I i - Ill ... . � � - rl--�--- <br />I -A i, - - t--- -�-\ --------- � -- *- - -- . , . <br />I I -Y�I-t rTan -------- \1 --------- -------- ie�� ------ �7:'�7f,,,j�37,-,' �-) I z.11 <br />-I -,. .�" -� IiI-I%.­� t%- -- , _ % ,, I I. � I . <br />- '14 ' ------ -� I I I � � . - . I -� <br />. 1. IL <br />, I I ,. �. . I " I 7VII I � ; t 11 ,� � - , I I %� I <br />—; "� I r�I%---),%� � �, I I I � I .11" - I � 1� <br />1. I . Al I , I , . ,,,-, - , I , - 1� � 5�"" 1 � I - - I I 1% I I I . \ , '�, \ ,� � 11-1 I ;I I I � <br />� I., % I � . I I 1.1% . \1 1) I., ,.�, �,. .. � j" ', �� I - I , <br />I. I I � � I <br />I t . , i, -11 � �1 5xeGl 1-1 \ I � I 11 . I �, �1- � \,'.. � 1� % - -'- , , ,�, -% -\ � I I - -- ----- � � , I . <br />,� <br />. I. <br />, . , t ­��, � <br />�- 1----, f8k R6 T----7'1--'­' I .� . - I ". <br />1� �\ � % , / � I I I q I 11 . t <br />I � 1, I -1 � I 1� ", <br />, <br />1 Rt1,1srtsii7- � 1 $ 11 /,� , : 1 �:.11- I I - - . . - , - - I , - 1 i ,� , I , � , <br />I -----, , . , , . I . 1 %, I, . � . ---� 1, � - , � - ,��'� , I 11, I I I -1 " I , I 11. I 1, 1, � I t) , � �!. ,,-- �, I <br />� --- , : 11�1 _7 i , r, , � I � I :,(/"",- -! ";, I , - - I . - . I ,�V-,-.ki, <br />� - , - I I 1� I . L, i , \ - 11 itq�, \1 - I 1, - . -� I <br />� I , , I ,- - i 1, I -- -," I I <br />, . I '! I - �'.) ; I � I :- . . . . �k�: , �,�% I'l - ..) � I I . , 1, ." - , 'f � -'. ��,� <br />11� . , I -N,��'-, i \ " I " " �- , <br />lk"&-Orl _-,, � ., � /� ,j r. /11 �,!, i� �- - I �,�,�\,, , \ \ <br />� <br />I , / ,�� ,�rl : � � � � / /: <br />, <br />I , I f , <br />- i I % , - f �, I I ---)" % 11. -., .1 f, " I I --- I I " <br />I , , - �� - , ,� , I 1\ 11 I . 1. I I , � I \ -,-. ) I, f - -� � � ,� — <br />\ <br />\ , � , ,:I: :I " �,� \ . , - - I )'�-� � 1\ � . , " 5 1 - <br />-�,,-;-� ,� f '11 - Y <br />I,, � - - , � -I � , � <br />, - - � i.. . , . I <br />, %V ') - � 11 I "I , , , I <br />j . I I I �, , <br />` �41 , ;- ) � ; , % I �, I __:_ ,� � I - , <br />I , - - , - , <br />,� �;� . ,� . -, . . , .1 I 1 -- , I - . I <br />0, - . 1�\ .., I % I 6,-, , . I ) -..,--, " <br />� I I � I , , � I � I � , � <br />\ I I I 11 , \ <br />'�,"�-,1,1 , V110 , \ , I <br />� , � , , . - <br />, �, , I . � , I <br />I , I , I , I �- , : - I <br />� I <br />. I , I . � , I I - <br />- I <br />, � I " <br />. I : I � j �, � �: � ,.", , 7,� . t,- , .- - -- - . <br />-A � � '-3,, I" - ", - -,, z Ir -- -- <br />I : , ,,-- , .,-" - � - �� , <br />I I,- " / * , . , � � �. I . \ <br />I '�' " 11 -'',� ,,,,,� ��I, � '' ','. �, ) �% 1, ) , \ ) N 1 1 1- <br />1 - , % - /�- ,--- '' � , I , It" , - I - -\-,.. " ��Ii�'�'L,�.� _� :'��" ) 4 /-'-,) 11 % % -/ \ o tl - - <br />'I . \�� � � � 'L, , . , , �: I � I N J\ I - � -,"�\ I <br />, , - \1, .�, /-,,----> ,� � ki.�; I - % .1 . � . 1) N 11 <br />-� , I ,.\ I , , , % t"\, , I ".� - \ 'L� ,� 1�1�- e I 11 �, <br />- �. , -, � 1 . .. � ,I � �,:" � 1-�- �\ . I 11" - 1� I ., / 1, % ... I -- " I <br />. � �,�,�/- %, -- , I � : I - V I., - !: : K,f�. �", '1� % \ , f ..'� -.", '� I I - , \ <br />, <br />'. --l' � I I , 1, < i I , . �,N F �, , -�� i t, <br />. I -,-.,. <br />. 1\ - �-, , I � I .,�� , <br />.� , 'II(A' , �,-- - " � --- <br />(' 13j, I I I ") " o ; I ". . . . I i � - I <br />, �-,. , . k \" I \" � . ... / 1 t7�t 1 -. i � <br />! � i .'., I , I , \\ I _ <br />, I L <br />� I � I � , 1,,-) I , I \, : � " � , , I-'.- I : \1 '\ � <br />I <br />, <br />. ) 11 I , I , I .1 \�11 - 7 : �' \ , I , <br />. - 1� <br />. I � 1 . 1,,��- : I ", '. . -.- - <br />I I %� � <br />I 'i � � . I .. I I'- - -- , \\ I -,,_/ I f I'- , �'I - -1 I.-I � ,� _ , ' 'L ��, �j ..-- -- - �u I I 1, - I - ..f L - I� <br />. i 1. , -- I I % ) " � , , I � . � I . ,\ 1, I I I � . <br />. <br />� ) I \1 � I '--::", � I I il� , - . , \1- <br />." � -1 , � , I - - - 11 - '.. `,mod ''I I 1. I nll, � . , -.- J ) . � " ,._i. <br />I - )� ....... �, I I I � I I / . <br />� ., . I I �� , ,--�r �-! , ) I V`: . I , � . -,� I I ... \ --�-:_- --1 , -, " <br />% \ . � -: 1�-� .�� , I %, ),, , � 1 . <br />i I , ,� <br />-, - , - I ��-` r�"\\�`�`--1,4, �, �, 1, , I - - <br />I' I I , � �f, I , . I i I , <br />\ . .. , I - I � I I " I � ) <br />:� . I'- , 1. \ \ I <br />3, � , _ , <br />-." \ 11\J I , ,� . ..". , , � \ .. \ -- . I <br />, L ) <br />-: -, I I - f- , 4 p � , � .1. �. I'l <br />� , � , 7ell I <br />, / .7 � -- - , I "" le - I 11 . : I f I J) ) � � � <br />I 11 <br />" �. ') , - 196 - <br />,- <br />I I I . � � �`,,, �',,----� ) � - - ), I � I \\ 'I , ,,, \�\ \ I , � <br />11 I I - . ;t r - , , , , � I � . -- <br />d I /� .1 � . I - �,', � , : , ,,,N,�, I , � . I `1 \ I \\ I - " - � 11 � <br />( - , I ---� 1, , - <br />��,t - I -�, " -­ <br />X , � I \ 1.1, \ \. <br />. - - <br />--- 1 ---- �. � - - - &4306iip- , , \1 � , '� *1 11 I . I :1 " /- --� <br />. ; -,, - �;I � . . . . � 1, ,, , " , <br />5�`I , i I , I- �� I I -, _\,� <br />- I � 1- — - Z, ) % � . I q , I - - - � , ., , , - -- � ,,,%,, ( <br />4 - -- , 1 I , " . � io . � % , - , I \ I - - -- �. \ � � , \ <br />.1. 7 � I , " % , % , ,�- , � \ , 1, "" , . � � I � , ,� 1. � \ , � I �, I - -1 i I --) , " . ��.�------ , " <br />, , , - t1I , ,�� 1, � I " �1-11 t � , " � , \. � , �� , 1 : I � ", <br />,, <br />� � �t - :-- I � I I ".. I . , I i, , ,:� ,�T"" . -1 �� I , I - I <br />I . � � � I I ; , , " �, - _ I .. , � - ) , , I , 1, . � , , � ,� � , I I � ,. - , , , \� I ; " , I 1. - 1, 11 , , \ 1. � 1. , <br />, i . I I 1'� I . . I � � , , ��, . , . I I � I , I I I i � ; 1, I - L' I ,, % , \ � ". '\ , 1. ,� 1, �, � ,%.,, 11 '. -- , , , <br />, <br />- <br />1\ . I 1, ".� .1, . ,� , � , . i �' I � I , � , " "'� -� 1: � N-') )" - � , "'Z�L--- - ,5r . \� ,%,\" � I - \ �� <br />, : I I- . . . I , - - [�, ... , I , .. I.. _ . \ <br />I <br />=;�, ( i I - , , I r � �, Nist, Yl I 11 I I ) - I � , , , I I I � 1, 1) I I 11 � I I N ) , :�� ­ J V�� <br />I <br />" �� 1, <br />r, Racotrfj � "� " -,- - ) ,1 � , I � %. I , 5'�, " ,.,'� 1 \ . , , I , , t � " I! , -"." - " � % � � 1��.�, -- - I I 1. <br />, � --.1 , I ., . � I , I <br />, , � " � %�, , 11 .., ., I � � I I ! ,�� ,� I I � . � \ \ I \ <br />. , I � �Ii � , I , ,,, I %% <br />� 1 - , - �, , - , ,�� 'I " I? �� .t. �, � , <br />I . ( - - I I , � 1 - f , \ / <br />I 1\� - --�/-,� :i, - - " , %, it 6 %. �11 I �1:111- ") \ - 11 k <br />\ .. <br />� 1 . , , I JN I , I <br />� I " � I <br />-, I <br />I . � . l , <br />� � I - ... ,.�, , .11 Co <br />I , � , ,� , I <br />I , , , , JN1 , I I I I <br />- I I I . -- 'vc - f -1 I % I � I : , I 1, � �11 - <br />- - - , , - " , , . . . -1 -."t:J_ 'L.; % \ <br />I <br />- - <br />-- - ; � �� I , . I , � .. � 1� I ,., I � I '� "', � .1"', % '�- � <br />. - - 1, � , � -, --- . , �, ) j , , � � � k � I � % '% \ <br />i ` �-�' , -, Z. I , , �t,,. , - , 11 � t � � <br />� - , <br />I ,t.: %� I -,.- - ,x: ) I , , � , % ,,, . , � , ,I � I \ , \ <br />, " 1 �;� 7- <br />I <br />! -,- , ,% � . I I V5� -- �1 I I , \��,--- .--- 11" � \ - I % <br />I I . � � . . . . I - � � - ,�, \1 �� 1. I -1�� - \ I - - I � �( <br />,� I :,- � -- <br />I , -111,, I I I . " , 'I ,. ", � ) :���, i % . . � I ', .in <br />I . I . I - , , I I , . I , . 11 \ I I \ -- I IN - I i I i .11 \ � <br />�, ,, -,- 11, I .- " � I ., -I- " I , Ir I f I % � : I I I 0 1 12 ,-,. " ", , 'Ll �'_"�,�'�,,�',. � j " <br />-11 1, ,- � - - -��, I 1 , ) <br />—I. I� \ -11, I � � ." I - , . - . � "I ) . �� �� � � j I .1 - � \�� � i I i - • i �: -t�'. J 1\ . � ',\ ---. -, j � <br />, � I � , " -i I � I I --*I�z I ---., )� <br />I "I , %\ 11 � �- I ( � . - ' \ . �, F � .1 , I , , % " - I <br />-1, ,.--/I'---. _ , 'f - I � I ---- " I I I � . I .1 \� , , � I 11 1, Z ... \ � --" . � � - , <br />. .1 � � , il �1� <br />I I , \ I � i ,- 1-1 - -- I I ,� � �- vv I "I � � ,� �: � 1, , <br />I I I I I � I 1, Z� , <br />�'---'. -- I <1� ) (, � t i �, , � . , ), � I " - \ <br />I �, I -C�l , \- % I 11 � � i 1 1 I � , "L �' _ , ) I I "\ ' " � -"�,. �':'% (\ -- - -11 , <br />N. - I I I I I" . I If, I - 1, I I" - -L-�--- � , <br />11 ', 1-1 , \- , . 3 1 1 %� - ,,, , , <br />I , - . I I 1� , , �-- � �'--:�.-,ozs- I , <br />, <br />11� .1 � I ". -, - , � " V � - , 1� I I 'I' I )_ 11 I , "', ,. tt., --, .- , <br />,". ".- -JL I , , � � � I �:� � -� f ( I - 11 � . I'i - � 11 I i i � � I .. -1 : 1, ., If t , , I 'I.." . <br />- " , - �1, ., I I .1. \ I t L' I I L L\ , � - � ./ ) <br />—, \ I . , I - . � L I I I � " , , , \ <br />( �, I -1 , _' I \ � �- " I - , I., I---.- 1, <br />, It � 1� , I � , ,� --,,� I I I., � % I I j , Z, . . <br />- <br />. �../ I �) , .: 11 - ) 'I , , ,- � I � I i - - % "�- ? \ , 1 2 I�ZN.% - , 1, I ,-, � I r 1�1 %, I <br />I . � I 11 - , - 1, ,,, I - <br />---- , � I -- I z- ) . 11 I I 11-11, L--- 17� `� . I I I I 1-1 I \ <br />, - I � � I I I I , . A 4 ,� - ,.. � 1, 1� <br />� I �-, I , -', I I .1 \ ;; -I--- -- I .---. ." I - �, ./ - - I - � I -.,� �, I 111, . , <br />, I I - - -- - --- � � -.1 't � <br />\ , , � I I I \ / (1-1 I I I ; i I <br />, - <br />I " <br />r I � I <br />, I <br />�I�%", <br />I I ; `� I f.'�, ., --� <br />�,�, <br />,� ,..- I I I 11 <br />. JI � % . - <br />, � : �, , I, 1 , — -\% - - , , 't,' ,� \-- 1, 'L�. . 1. I % . I I <br />11 � I ", '- r / , ,�� . �rs I � I I I . 1, \ , , I .1 : � 00 11 I t ) <br />1, I --1, .." 1 -531, e I - --. , . - / - - - � <br />, I - � �, klo�) " - " " " . - ­__, I ) , " )� - , - .--� _ , F I , - �, <br />1t-----r-,--! ------ - I . - ) �, . , � I �� , �- ", - - - R;,) I� - K <br />I - 1 11f, , - <br />�) ','� I � '1� - \ . I � , <br />, . <br />--,-..--- -) - - �, . �, � I � , ,� I . "I I \ '. I ", I I 1.� - -1 1, , . '%., �,�', � - . � ,, - . I F�7-- 0. <br />, 1, I - - <br />, , % �,-, ; ) - <br />. . - z .1 , -1 <br />�� I - - t , , � I -1 � - "-I, <br />- , � I . <br />I , 1; f� �. -.' - , " , - --- li L � I <br />\ , � - - - . <br />, 11 , -�,% <br />, -- - -, v 'tq- -, <br />� <br />I � I <br />. � I " � � 11) \ � 1, ��A' <br />j%, ,�--� ,I .L' I � - , \ <br />'II - i4 , " , �-- --' � �, I " \� �,., , , Y � ", I _'' � -;�� I <br />- ��': ( , - . ; . I � , . ., N, I . 1;, '', <br />� �� '�, �, ", ,� ," ,. " 1 � ­,-, '\'� "I, 'L 1.1111,)", �, - �, , I 1�\ <br />I � .,. I <br />I I I I I � I �, t - � � * -- ; � " , I , I - �.. i � ! I \ I (� <br />_j-- - � 1�, I ?�I, - - I , � ,- .- I � I I N I - -1 �� I, -�,t. "-/ � --,� , i:- <br />� - I I I .I I 1.-�� - " , - , , . . � , 1, , -- <br />"I ... 1: .- -� � I , "I ", I I 11, � , 'I, I f.� - � . ''. .. . , -- - ) lt,�, <br />I , , ," - -.1f, �.-�-�o -- � _- -, 1, ­ " - - <br />I . I -q, -,, ". -2 1, 1, I I IL- ___, , � , I , , �`t. <br />- <br />; 11 - , I � . I - � ,��, 1. _ __ � 11.�i t -- �� 1) - L'',\-. - "," I --., I 1\ , <br />': . I � , -, - I . I 11 "I , 11 � \ , \\ �*_. " _ , \ "�� I I I -i,,\�� ( , ,�\ , -, , � I----- - .� 11 <br />1� 1 5110 A4111-11 1 1 ,- I I � I I _ � �11 �% " , -- I 1. 1. 11 <br />I � '- - . - � . . . I , <br />'Art') : 1 ?16 .. 11 ., - � \ � , , , <br />11 ,� I :� I .1 , / � , --� 1.�, <br />,� F \0 , , . � ,'� I'\ 'I , / . 11 , - <br />I '�' - I'-- � I �z- --- 11, X - - , fl, i � \ , , _ I �, �\' . 11 � f , 1% I - , %. 1> , <br />_ 1, 1��.: - . I 11. I � I I , ( . , 1, . <br />I <br />� I <br />- - -1 , --, � � , , '- <br />1� J-,- i il -1 1 , - \ � � <br />,\ % , I f ) <br />I <br />� --- - 1. <br />]� Q- , 1, ., <br />- .I, - \q v I . " ", <br />-�TA I , , <br />I I � 1�, I - . I � <br />I � , ,� � . , 'I ", , I - I �\ <br />F .1 - .1 I I , I . 1. - It I � ) �) --l-11 - 'I, � . It '. I � - — ---- <br />� 'T. \, I , I , , I � x , j <br />N , . <br />, <br />I I .... .... 11 I / I .. , <br />- I I I -1 � I � <br />I <br />o ( , �, I'- - , J i-, \ " z \ 1, I - � I I �11- I - <br />�� r, <br />, t I jt� <br />� ,� 11, p, . ',2 � I -- -- --- I -t- -1 - - ; - �--- - 92 - , I <br />: I I \ I � I 1. �, , � . , -- ��, -- .� "�, ; I . I.,i , 77 -- - T <br />. , ,.' " 11 .. / , I., I , n , --�.i � I <br />. � - -- - - - ---------- � �, I ,1 I I I ,.- - - 1 I 11 .1 111% --�j " � . so � I , 1\ I , - - -�-' , , �- � I I � <br />. 1r, �, I SI , <br />. I I \ � \ �, I I i ---t.t`!i!----,— 51? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIi � .� 1 f 7 . I I '- I t , <br />\ L i% --, I - ��,. -- --,--- . I � , I , \-\ I , , - . , <br />,� � \ ' ",�, '-L1 I , I % I , , I / , ,� - - -'�', <br />1144 � -�- - �7 'I I I I] I I i � I , � I 1. IP I � . ,,7 <br />Im —.i- - , . _ - , � III 1�� 4D . 1- - I � , 1, \ j 11. ---- - � ,r' I 1% \ ,� 11 .� , --:7 ' I � i, , � � <br />, .x�� '��,-Oqk--.�- - - �.� I, . � V � '� I : �� I \ , , � -�', "� <br />- 1��, ... I � � I . I I (, I I . % ). � i, I ., , , "�� <br />1� U - � I I - "� <br />- - I ',R,Ix, I I I � I , . ­ . � % I \11 I . ," "� - � � I I I I , , ', , , � I I ii - <br />� � � t .11 � ; . I ) I <br />� � -- -- I � <br />"� , %- ,,, , I 1� I <br />, I I I , � <br />191 <br />- . �- <br />� <br />, <br />, <br />� \ I <br />"' , � " , Ir <br />, *� <br />- � <br />� ( , �, I <br />- -1 <br />� -,, 1\ � , <br />- 1� I , � , <br />I ) <br />, <br />- <br />� <br />L <br />- <br />- <br />� <br />- <br />- <br />I I , �, , I , . <br />I ,c '! " , <br />1� <br />I <br />. � <br />, <br />� , - - - , I, ! , \ 1 <br />I , <br />\ � . , � � .- A -� , I - 1 s,:�, -, �` t , - , I . I I , � .. , 11 � , I � - ,,, I , . � 1, -- I <br />I . I I I % - " \ . , � : . - , I I, 1, , ., . J� ,-, ,-, <br />\. I � �, I I , � , \ . , I , ; I . - , <br />7 �� -- , , <br />� <br />� __ I I I I � � e I I .. I I � I - I , . I - , � - �f � --- -� � I ,,� <br />se t;&., -. (IfIli — - I , . + � ,�, - - I ---- -- 1) - -il� � I , - . .. , ; , . <br />\ � � I \ I \ , '_ I . ,- I I � . <br />I I I , I i , , , I- .1 , I I \ �;-.�\ .... <br />1, 1 , -) ,�� I � - T 1 77�� , - - I \ - I ,//, : 541;-, " /, �, I I . __ ty, I ', --- \ I I .� I � � .� , �.t� <br />) '% , \- <br />, . <br />" I I " , .- - -, 11, 1. I I <br />. I � I I :1 I .� i, . I � I �'-- :� \ i <br />1, 1�- � .: <br />i " , <br />11 I � I I j , � If , % � - 1 -3� , .. 1, I , � . , - I \, \ � , \ -, - 1, I , , <br />'. I I , % - - . � , - I , 1 4 1 I 'I I 1� ) .1 "' . "I I - <br />\ � 11, il I , I f I � , ) \ I , I ,I 1 � 1% - , , 1. 'L , 1�z 'L' I ) f%, I I., . " - , , ", t I t I � �� tt , . <br />- <br />�i� I , ,"'I , I - - - .1 , - p %, III, "I i , �. �11 11 , -.1 � I I % � *1 \ � ,/ I <br />, (; o R B : I � I I I \ , I .. V- , , ; ,). . �1\ I I I ., .-i, .--� ., � - <br />. I III I -, � ." rl� , , , I ;� <br />, <br />,r , ! � I I 1. -�,� ,i� %\ 11 .C., , \ " I , -�, - '% , , , " % I \% ." I , " , ') . 1, -'. <br />�, - � I � � , 1� I � , ., I 1, " I I i � I , --,�\\` \, , ,,, \.. , , , I � . <br />- I � 526 I� , \ I , �1, I , ) . I , -, I \ � . ", N - � I , � - , i 1� , ., � t , <br />I q , � <br />I I . <br />, I �], , I � � I - — , � � - . .. � <br />Legc <br />iv <br />(F) <br />T <br />knd <br />Proposed Permit Boundary <br />Existing Power Lines <br />Abandoned Exploration Boreholes <br />Completed Monitoring Wells <br />Road Classification <br />— State Highway <br />— Paved County Road <br />- - - -1 Maintained Gravel, Soil or Stone <br />======= Unimproved <br />- I- -- Primitive Road/Path <br />— Congested City Streets <br />-I-+ i Railroad <br />-1 574 <br />CHECK SCALES <br />If this bar d.I <br />measure I inch this map <br />is not at its original scale <br />I ,/- �f' � <br />t <br />, , I � \ 7,�tO , <br />/ .. I 1, .1 � I � V� I <br />I - // I \ I I - <br />�\� -- � 1�1; 1�1' i��'.t — <br />! ,�', <br />I I : 3Vx1pjo,I � I I "I.- It � <br />\ <br />i I . I\ <br />% I � .- --.1 i 'A � � 11 <br />" � I � <br />� I � ]I <br />I <br />I <br />"'� � i "I'll, � , - <br />I r I ". \ 1 I -- - I I .r , , I . <br />, 1, .., 11 i I , . \ <br />I I -) ! : . . 29 - � I ,I �\, i <br />! I 11 11\ <br />-- I I " . I. <br />-11 I , '--- I <br />/ I I 11! <br />I a I . <br />I,— ------- :� �� <br />\,\, <br />- <br />I'll - I - I A I " , <br />rml <br />-11 <br />ORRIWO <br />- <br />MIN <br />I � <br />I" - <br />--.1 . <br />.. <br />7 <br />lt�l <br />L'I <br />16 <br />ws.l_ <br />, <br />N <br />Fkop� <br />ilk <br />- e a <br />I <br />I r.' <br />I —1 1KIM, <br />, <br />I N <br />- <br />1. <br />I <br />� <br />-- <br />I <br />I <br />-1 574 <br />CHECK SCALES <br />If this bar d.I <br />measure I inch this map <br />is not at its original scale <br />I ,/- �f' � <br />t <br />, , I � \ 7,�tO , <br />/ .. I 1, .1 � I � V� I <br />I - // I \ I I - <br />�\� -- � 1�1; 1�1' i��'.t — <br />! ,�', <br />I I : 3Vx1pjo,I � I I "I.- It � <br />\ <br />i I . I\ <br />% I � .- --.1 i 'A � � 11 <br />" � I � <br />� I � ]I <br />I <br />I <br />"'� � i "I'll, � , - <br />I r I ". \ 1 I -- - I I .r , , I . <br />, 1, .., 11 i I , . \ <br />I I -) ! : . . 29 - � I ,I �\, i <br />! I 11 11\ <br />-- I I " . I. <br />-11 I , '--- I <br />/ I I 11! <br />I a I . <br />I,— ------- :� �� <br />\,\, <br />- <br />I'll - I - I A I " , <br />; <br />, \1- <br />. 11 <br />I <br />i <br />, <br />I / <br />I <br />� \ ./ I <br />, <br />I <br />\ - ! <br />I <br />I <br />� <br />-1 —,, .--- — I -- <br />I . <br />I - <br />, <br />,� <br />., " , <br />� I .1 / <br />1, / / 11 I <br />I. i / <br />. . , <br />11. , <br />- I . - .I-- <br />, <br />-"�� - ------5- 11 I 1 4 1 - I <br />- -�- <br />A - ' � <br />�, _, r � 11. -- - - "� I I <br />1, ., �1 o,N 11 % %11 I..' i / e I . <br />I 1� I , 11 -, . I <br />i � ; <br />I� / / I / I <br />I I I <br />11-1 " 11 . "I � (- <br />-j- <br />, I- <br />i ­ I <br />" 11 ,",�� \ �f / / <br />, \ , � I <br />, , �\ �, 1. , , � / <br />\ , ", , " / <br />", , - .. I \ ' <br />I� ,�� . <br />:? I �'. <br />. III <br />I - - <br />I - <br />I / \ - <br />.1 <br />- / <br />\ I / <br />— 10 ) <br />.11 <br />% <br />, <br />, <br />, Icit, , -�N ,\, I- <br />f ��,-, -- - '� � � I I <br />,� \ . - ------11�1— — <br />I , 7- " \ . <br />( �-- .. I . <br />/- --,�---, ��,� � - ---- <br />". I- - --- -- , <br />z-- ,- - - , <br />� � <br />. . , <br />'_ I.., \ <br />. " <br />, <br />I - -- .6 ' <br />--- " � <br />\ , . lI N <br />klo, � ) <br />\ i <br />� <br />. I <br />" <br />\ - <br />--4f --- �...----- <br />.1 " -- � 1�1 --- I \ " <br />I , <br />, <br />I " , I <br />, I , , <br />,� � ,- I J I <br />�,-,, , , I � � <br />,.-) , <br />� i <br />� <br />� <br />,." �� '. <br />-- f <br />I -.:-'1,1� I I 1 . . " <br />- - - - 1, . I <br />� . I <br />,I - � -� I - I . � <br />, . 7 -,,�' , -'so "I ,. .1 :1 6 <br />.., IN. - --- '-' ­-, . I \ <br />I 1, -., \�\ , <br />r ! , \­� �� .. .... I, � 1.,\ - " I " .11, I', �1, . <br />--:. � ,-,. � , <br />,--,-.1-- ---- ".. <br />I , I �., % ,� -1 \ .111 : .-,: \ , <br />.1 " , 1, \ �, -t'., -.. " 1, 1- , \ . , - , 11 11 � <br />I <br />, <br />. \ . 11 <br />-"� <br />� <br />/ <br />( � ,--'' <br />) i " 9j, \�,�, " \ ". \--"� <br />I " ,,� - , 11 <br />� � " " - _---\ I . . , 1 i <br />I'� \�- - � ,� - - 1 � <br />� �,\., , - — , d fz <br />� I., , I'%. < 1.� " -.- -: , <br />I , \N, % I,-- �0'\ s�� �, <br />. - . � 1, 1� 1. , I <br />I. . <br />1. I <br />-I� — I\ <br />� I 1`1 I --1 <br />\ \ \ <br />1���,, -, -� - -'� �'11\ ,\ <br />I ,.,-. X ,, \ <br />, " I , I , \ <br />� <br />. - \ <br />, <br />.�� , . , -- \ . <br />t- I, ., � , 'Itz- - -� ,,-�. � "I . I . <br />I t , '.., , �, " I 1, '. \, - . <br />—Z r%A \ <br />I - 1, _ , I.A,j � , \, \ <br />I <br />, <br />� <br />, <br />\ I <br />-"'I' \- 11 11 \ I-- h <br />\ <br />. ,- �.. <br />1-1-, --:�/, \. <br />-- <br />,� ,� <br />� <br />I ,?e�k\, <br />I <br />, <br />�. �,---- � I � <br />Feet <br />0 2,000 4,000 6,000 8,000 <br />0 500 1,000 2,000 <br />Meters <br />1-#-- <br />, <br />�- <br />I <br />`1- <br />1�f'l-," <br />I <br />REVISIONS � -- -� <br /># DRAWN CHECKED APPROVED DATE <br />I I i i I POWERTIECh (USA) INC. <br />I I I I <br />0 <br />0 <br />0 <br />a <br />Z <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />IN <br />U) <br />0 <br />0 <br />0 <br />O <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />in <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />M <br />* <br />I <br />2008 N01 Reclamation Locations I <br />02-Mar-2010 I .... 26-Jan-2010 1"u'h`-' Centennial <br />S. Hetrick I CHECKED M. Beshore I COORDs NAD 27 State Plane Colorado North <br />1" = 21000' 1 FILENAME P:\Centennial\Maps\N012008ReciamLocs.mxd <br />I OF 1 <br />r-\ <br />- <br />- 1 <br />I � <br />I" - <br />--.1 . <br />I <br />� <br />-1 —,, .--- — I -- <br />I . <br />I - <br />, <br />,� <br />., " , <br />� I .1 / <br />1, / / 11 I <br />I. i / <br />. . , <br />11. , <br />- I . - .I-- <br />, <br />-"�� - ------5- 11 I 1 4 1 - I <br />- -�- <br />A - ' � <br />�, _, r � 11. -- - - "� I I <br />1, ., �1 o,N 11 % %11 I..' i / e I . <br />I 1� I , 11 -, . I <br />i � ; <br />I� / / I / I <br />I I I <br />11-1 " 11 . "I � (- <br />-j- <br />, I- <br />i ­ I <br />" 11 ,",�� \ �f / / <br />, \ , � I <br />, , �\ �, 1. , , � / <br />\ , ", , " / <br />", , - .. I \ ' <br />I� ,�� . <br />:? I �'. <br />. III <br />I - - <br />I - <br />I / \ - <br />.1 <br />- / <br />\ I / <br />— 10 ) <br />.11 <br />% <br />, <br />, <br />, Icit, , -�N ,\, I- <br />f ��,-, -- - '� � � I I <br />,� \ . - ------11�1— — <br />I , 7- " \ . <br />( �-- .. I . <br />/- --,�---, ��,� � - ---- <br />". I- - --- -- , <br />z-- ,- - - , <br />� � <br />. . , <br />'_ I.., \ <br />. " <br />, <br />I - -- .6 ' <br />--- " � <br />\ , . lI N <br />klo, � ) <br />\ i <br />� <br />. I <br />" <br />\ - <br />--4f --- �...----- <br />.1 " -- � 1�1 --- I \ " <br />I , <br />, <br />I " , I <br />, I , , <br />,� � ,- I J I <br />�,-,, , , I � � <br />,.-) , <br />� i <br />� <br />� <br />,." �� '. <br />-- f <br />I -.:-'1,1� I I 1 . . " <br />- - - - 1, . I <br />� . I <br />,I - � -� I - I . � <br />, . 7 -,,�' , -'so "I ,. .1 :1 6 <br />.., IN. - --- '-' ­-, . I \ <br />I 1, -., \�\ , <br />r ! , \­� �� .. .... I, � 1.,\ - " I " .11, I', �1, . <br />--:. � ,-,. � , <br />,--,-.1-- ---- ".. <br />I , I �., % ,� -1 \ .111 : .-,: \ , <br />.1 " , 1, \ �, -t'., -.. " 1, 1- , \ . , - , 11 11 � <br />I <br />, <br />. \ . 11 <br />-"� <br />� <br />/ <br />( � ,--'' <br />) i " 9j, \�,�, " \ ". \--"� <br />I " ,,� - , 11 <br />� � " " - _---\ I . . , 1 i <br />I'� \�- - � ,� - - 1 � <br />� �,\., , - — , d fz <br />� I., , I'%. < 1.� " -.- -: , <br />I , \N, % I,-- �0'\ s�� �, <br />. - . � 1, 1� 1. , I <br />I. . <br />1. I <br />-I� — I\ <br />� I 1`1 I --1 <br />\ \ \ <br />1���,, -, -� - -'� �'11\ ,\ <br />I ,.,-. X ,, \ <br />, " I , I , \ <br />� <br />. - \ <br />, <br />.�� , . , -- \ . <br />t- I, ., � , 'Itz- - -� ,,-�. � "I . I . <br />I t , '.., , �, " I 1, '. \, - . <br />—Z r%A \ <br />I - 1, _ , I.A,j � , \, \ <br />I <br />, <br />� <br />, <br />\ I <br />-"'I' \- 11 11 \ I-- h <br />\ <br />. ,- �.. <br />1-1-, --:�/, \. <br />-- <br />,� ,� <br />� <br />I ,?e�k\, <br />I <br />, <br />�. �,---- � I � <br />Feet <br />0 2,000 4,000 6,000 8,000 <br />0 500 1,000 2,000 <br />Meters <br />1-#-- <br />, <br />�- <br />I <br />`1- <br />1�f'l-," <br />I <br />REVISIONS � -- -� <br /># DRAWN CHECKED APPROVED DATE <br />I I i i I POWERTIECh (USA) INC. <br />I I I I <br />0 <br />0 <br />0 <br />a <br />Z <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />IN <br />U) <br />0 <br />0 <br />0 <br />O <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />in <br />0 <br />0 <br />0 <br />0 <br />M <br />* <br />I <br />2008 N01 Reclamation Locations I <br />02-Mar-2010 I .... 26-Jan-2010 1"u'h`-' Centennial <br />S. Hetrick I CHECKED M. Beshore I COORDs NAD 27 State Plane Colorado North <br />1" = 21000' 1 FILENAME P:\Centennial\Maps\N012008ReciamLocs.mxd <br />I OF 1 <br />